Beneficis

Barcelona i el projecte no són només una promesa, sinó un compromís. Els principals beneficis que s’obtindran són els següents:

Durabilitat del llegat de Barcelona’92. El projecte aprofita el llegat de Barcelona’92 per donar un nou ús a les grans construccions que van ser projectades diverses dècades enrere i demostrar que amb lleus intervencions la seva utilitat actual és inqüestionable.

Millora del nivell dels esports d’hivern. Barcelona Pirineus és l’oportunitat llargament ajornada i tant de temps esperada de posar els esports de gel i neu a Espanya al nivell d’excel·lència de la resta d’esports. Els Pirineus han de ser el motor per millorar el nivell dels nostres esportistes d’hivern alhora que una destinació desitjable per a la comunitat global d’esportistes i turistes de neu.

Reafirmació del ”model Barcelona” de gestió de grans esdeveniments. A la llum d’experiències reeixides, el projecte Barcelona Pirineus 2026 pretén actualitzar el model d’organització que pren el nom de la ciutat, caracteritzat per la visió del llegat, la col·laboració público-privada, i la participació ciutadana.

Posicionament global de Barcelona com a ciutat intel·ligent. Els Jocs Olímpics seran un esperó per estendre nous paradigmes de sostenibilitat i benestar urbà.

Extensió de la responsabilitat mediambiental. El projecte porta, en tots dos pols, els estàndards mediambientals més enllà de l’estrictament exigit, volent generalitzar la responsabilitat mediambiental, fins i tot entre aquelles comunitats i ciutadans no directament afectats pel projecte.

Exercir el paper de capital al servei dels Pirineus. La capital manifesta el compromís i la vocació de liderar el projecte per exercir el seu rol en l’àmbit català i espanyol, i, així, fer possible viure i treballar als Pirineus amb qualitat i connexió al món.