Calendari

PROCÉS COE
Octubre 2015
Aprovació del Dossier Candidatura 2026
Febrer 2017
Decisió Final de presentació de la Candidatura
Març 2017
Lliurament del Dossier al COE
Novembre 2017
Designació de la Ciutat Aspirant per part del COE
Dicembre 2017
Creació del Comitè de Candidatura
PROCÉS CIO
Juliol 2018
Designació de les ciutats candidates pel Comitè Executiu del CIO
31 de Juliol 2019
Designació de la ciutat amfitriona