Finances i Màrqueting

És possible organitzar uns Jocs assequibles i rendibles. Els objectius econòmics de la proposta de la candidatura Barcelona Pirineus 2026 són optimitzar els recursos ja existents, atreure inversió privada, racionalitzar les inversions públiques necessàries i maximitzar l’impacte tant en l’activitat econòmica com en l’ocupació a Barcelona, ​​el Pirineus, Catalunya i Espanya, durant el procés de la candidatura i més enllà del 2026.

L’elaboració de tots els pressupostos del projecte Barcelona Pirineus 2026 s’ha basat en un dels principals fonaments de la Candidatura: la sostenibilitat, i es caracteritza pels següents tres criteris:

  • Generació d’impacte econòmic per maximitzar totes les oportunitats que permeten la celebració d’uns jocs: crear ocupació, augment del PIB, creació d’empreses i altres externalitats positives.
  • Concentració pressupostària equilibrada, prudent i eficient i utilitzant els recursos ja existents i el llegat en infraestructures del 92.
  • Concentració publico-privada.

El projecte olímpic suposa un significatiu impuls econòmic. Amb els Jocs s’atrauen importants recursos econòmics que, en cas contrari, mai recaurien sobre el territori . Els Jocs són una inversió productiva i la despesa s’autofinança.