Medi Ambient

El projecte Barcelona Pirineu 2026 considera els aspectes mediambientals i de sostenibilitat com a fonamentals, estratègics i centrals per a la celebració dels Jocs Olímpics del 2026. S’han plantejat uns jocs sostenibles que garanteixin la participació activa de les organitzacions esportives, empresarials i socials, així com de la societat en general.

Barcelona ha establert uns criteris de sostenibilitat ambiental que guiaran la planificació i gestió de les accions del projecte olímpic:

  • Garantir els aspectes ambientals de forma transversal en tot el projecte.
  • Minimitzar la petjada del carboni en totes les accions del projecte olímpic.
  • Promoure tecnologies netes i eco eficients (Smart).
  • Planejar, dissenyar i desenvolupar les seus olímpiques amb responsabilitat ambiental.
  • Millorar la qualitat atmosfèrica i acústica i reduir la generació d’aigües residuals i residus.
  • Promoure accions d’educació i conscienciació ambiental.