Tecnologia i Energia

Tecnologia

La posició internacional en el desenvolupament de serveis avançats de telecomunicacions a les províncies de Barcelona i Girona permeten tenir la màxima confiança en la capacitat actual i futura de les xarxes. Cal ressaltar l’experiència i capacitat acumulada en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell, tant a Barcelona com a La Molina – Masella. Així com la realització de multitud d’esdeveniments de primer nivell internacional, entre ells, el Mobile World Congress (MWC), molt exigent en telecomunicacions.

La viabilitat del projecte es fonamenta en l’eficiència, utilitzant infraestructures existents i sense construir-ne de noves que no tinguin continuïtat més enllà dels Jocs, un creixement vegetatiu , dotant d’infraestructures de telecomunicacions a totes les obres d’infraestructura civil i seus que es construeixin o remodelin, i la cobertura de les necessitats olímpiques garantint l’operativitat i seguretat en les xarxes.

Pel que fa a energia, l’objectiu és aconseguir eficiència, minimitzar la demanda energètica, aprofitar les fonts energètiques renovables i residuals, i aconseguir la màxima eficiència energètica.

Producció de neu

Producció de neu a Sierra Nevada

La ciència de la neu – creació de neu – Vídeo en anglès

Després de l’anàlisi de possibles escenaris climàtics en relació amb candidatura el projecte garanteix la totalitat de la producció de neu per a les competicions olímpiques segons determina el dossier de candidatura Barcelona Pirineus 2026. Aquests sistemes locals de producció de neu, que són un requisit del CIO per a qualsevol candidatura de Jocs Olímpics d’Hivern, ofereixen la total garantia en el pitjor escenari.

Podem afirmar que fins i tot en els escenaris climàtics més desfavorables, fet molt baixa probabilitat, es podran cobrir perfectament el 100 % de les necessitats de neu de la competició olímpica i paralímpica amb els equips de recursos (aigua i energia ) previstos per a la producció de neu.

A nivell meteorològic també es garanteix la producció i manteniment de la neu, com el desenvolupament de la competició durant el període olímpic, tenint en compte les condicions de temperatura, d’humitat i vent dels últims 10 anys.

Producció de gel

Els esports de gel es practiquen a sobre de superfícies gelades denominades pistes de gel. Les pistes de gel requereixen una prèvia producció de gel i un posterior manteniment d’aquest per assegurar les millors condicions de la pista.

Les pistes de gel mantenen la seva capa de gel amb l’ajuda d’una màquina refredadora permanent. La base del sòl on es troba la pista està coberta per una manta frigorífica -constituïda per una xarxa de canonades-, que connectada a una bomba d’aigua permet la utilització de la màquina refredadora. Un cop s’aconsegueix la base, s’omple el circuit de canonades amb una barreja d’anticongelant i aigua. Quan la màquina refredadora aconsegueix la seva temperatura òptima s’utilitza una mànega d’aigua per crear la primera capa de gel. L’aigua es cristal·litza immediatament amb el contacte amb les canonades de la manta frigorífica. Amb aquest procés es van creant les diferents capes de gel fins arribar al gruix ideal d’entre 6 i 8 cm.

La candidatura Barcelona Pirineus 2026 garanteix la producció, la qualitat, l’eficiència i el manteniment del gel en unes condicions sostenibles més que òptimes per a la realització dels Jocs Olímpics i Paralímpics.